Finansiering

Är din verksamhet i behov av ett speciellt objekt under en begränsad tidsperiod?

Då är leasing den finansieringsform som passar bäst. Nordic Finance äger objektet, men du använder det.

Ett upplägg som har flera fördelar för dig. Kontakta oss för mer information.

Så här jobbar Nordic Finance

Välj produkt som du vill investera i.

Pido säljer produkten till Nordic Finance.

Du hyr och använder den till en månadskostnad beräknad utifrån avtalslängd, avskrivningar, ränta och avtalat restvärde.

När avtalstiden löper ut har du tre möjligheter; att köpa produkten till ett restvärde, lämna tillbaka den eller att förlänga avtalet.

Pido konstruerar specialanpassade och funktionella butiksinredningar för detalj- och dagligvaruhandel. Tack vare egen tillverkning och ett stort personligt engagemang i varje butiks verksamhet kan vi erbjuda flexibla helhetslösningar med stor leveranssäkerhet.
Nytt från oss

29

september

NYHET

Ny Hemsida kommer snart!

13

september

NYHET

Visste du att en investering av butiksinredning lönar sig?

11

augusti

NYHET

Det händer spännande saker hos oss i höst.