Pido Färgval

Det finns flera olika material som man kan arbeta med såsom metall, trä, plexi etc.

Vi har många standardfärger inom varje materialtyp och har ni önskemål om specialfärger så går detta ofta att lösa.